•                                          some_text
  • VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
    ŽUPANČIČEVA CESTA 9
    4260 BLED

    T: 04 5767230
    E: info@veslaska-zveza.si

Poziv za kandidiranje za predstavnika vrhunskih veslačev v IO VZS

By Jernej Slivnik
In Novice
nov 4th, 2020
0 Comments
234 Views

Skladno s sklepom Izvršnega odbora VZS o sklicu 8. Volilne Skupščine Veslaške zveze Slovenije pozivamo aktivne ali bivše vrhunske veslače, ki ustrezajo pogojem po 16. členu Statuta VZS, da kandidirajo za predstavnika vrhunskih veslačev v Izvršnem odboru VZS za mandatno obdobje 2020-2024. Vrhunski veslači namreč iz svojih vrst izvolijo predstavnika, ki je član IO VZS.

Kandidirajo lahko aktivni ali bivši veslači v obdobju do 10 let po zaključku kariere, ki morajo imeti vsaj 18 let in imajo oziroma so imeli v času svoje kariere najmanj svetovni ali mednarodni razred, če teh ni, pa vsaj perspektivni razred.

Kandidature najkasneje do vključno 27. novembra 2020, kandidati pošljite na sedež VZS po priporočeni pošti ali po elektronski pošti info@vzs.si. Kandidatura naj vsebuje ime in priimek kandidata, datum rojstva, podatke o izpolnjevanju pogojev (kategorizacija, za bivđe veslače čas od zaključka kariere) in njegovo soglasje (če ni sam predlagatelj).

Predstavnika vrhunskih vesčlačev v IO VZS nato volijo vrhunski aktivni veslači, stari najmanj 16 let, s svetovnim, mednarodnim ali perspektivnim razredom na dan, ko potekajo volitve. Glasovnice bodo po zaključku kandidacijskega roka (27.11.2020) poslane vsem veslačem, ki imajo glasovalno pravico. Veslači lahko osebno glasujejo na sedežu zveze (do 11.12.2020) ali po pošti (poslano priporočeno na VZS do 11.12.2020) ali po e-pošti (poslano na info@vzs.si do 11.12.2020).