Organi in delovna telesa Jernej Slivnik

SKUPŠČINA – tvorijo jo delegati veslaških klubov, ki se za vsako Skupščino določijo glede na število kategoriziranih veslačev.

 

 

PREDSEDNIK
DOLNIČAR Jošt
SEKRETAR
SLIVNIK Jernej
IZVRŠNI ODBOR
Predsednik DOLNIČAR Jošt
Podpredsednik FAJFAR Peter
Člani ČOP Iztok
DOBAJ Jaka
DONAVAL Peter
HEDL Primož
KOCJANČIČ Borut
MEGLIČ Vladimir
PIRIH Miha
ŠKUFCA Eva
ZUPANC Janez
DELOVNA TELESA IZVRŠNEGA ODBORA
1) STROKOVNA KOMISIJA
Predsednik PIRIH Miha
JURŠE Dušan
MIZERIT Marko
ILAR Jan
BLAŽIČ Anže
SORGO Lea
2) TEKMOVALNA KOMISIJA
Predsednik KOCJANČIČ Borut
GOLOB Borut
MALEJ Simon
3) SODNIŠKA KOMISIJA
Predsednik MEGLIČ Vladimir
FAJFAR Peter
GOLOB Darko
BUDAK Valentina
FATUR Mira
NADZORNI ODBOR
Predsednik MIZERIT Peter
VINDIŠ Vili
GALIČIČ Žiga
DISCIPLINSKA KOMISIJA
GOLOB Darko
DONAVAL Nejc
RONCHI Igor
SLOVENSKE VESLAŠKE REPREZENTANCE
ILAR Jan
PREDSTAVNIKI VZS V WORLD ROWING
Član Umpiring Commission MEGLIČ Vladimir
Članica Sports Medicine Commission ZUPET Petra
Član Events Commission SLIVNIK Jernej