Safeguarding Jernej Slivnik

ETIČNI KODEKS

VZS spodbuja uveljavljanje in varovanje moralnih in etičnih vrednot v veslaškem športu ter spoštovanje človekovega dostojanstva in varnosti vseh, ki so povezani z veslanjem. Zato je Veslaška zveza Slovenije sprejela Etični kodeks, ki predstavlja zbirko najpomembnejših standardov obnašanja in temeljnih etičnih načel, ki jih je potrebno upoštevati pri udejstvovanju na vseh nivojih slovenskega veslaškega športa.

Etični kodeks VZS je dostopen tu.

SAFEGUARDING / VAROVANJE PRED NADLEGOVANJEM IN ZLORABAMI V VESLAŠKEM ŠPORTU

Varovanje pred nadlegovanjem in zlorabami je eno izmed pomembnejših olimpijskih vodil in večina mednarodnih športnih organizacij je pripravila spletna izobraževalna orodja, katerih namen je ozaveščanje javnosti in pomoč deležnikom pri prepoznavi ravnanj, ki predstavljajo nadlegovanje oz zlorabo, med drugim:

VZS ne dopušča nobene oblike nadlegovanja ali zlorabe. Z namenom, da se vzpostavi okvir za preprečevanje nadlegovanja in zlorab v veslaškem športu, da se izboljša ozaveščenost o tej tematiki in uvede jasna definicija nadlegovanja in zlorab ter vzpostavi okvir za prijavo takšnih ravnanj, je VZS sprejela Pravilnik, ki je dostopen tu.

Vsak posameznik, skupina posameznikov ali klub lahko zlorabo ali nadlegovanje prijavi preko spletnega obrazca Olimpijskega komiteja Slovenije – Žvižgavka, ki je dostopen na https://zvizgavka.olympic.si

V primeru zlorabe ali nedovoljenih ravnanj, ki se nanašajo na aktivnosti mednarodne veslaške zveze World Rowing ali so povezane s tekmovanji, ki so organizirana pod okriljem mednarodne veslaške zveze World Rowing, se prijava lahko poda tudi po elektronski pošti na naslov safeguarding@worldrowing.com ali neposredno pri odgovorni osebi, t.i. Safeguarding Officer-ju.

Prijava se lahko poda tudi anonimno.